Tento účet byl pozastaven.
Důvodem může být porušení pravidel nebo neuhrazená faktura za provoz.