Účet byl pozastaven

Důvodem je nezaplacená faktura, nebo porušení smluvních podmínek.